Tải mẫu báo cáo Kết quả kinh doanh trên Excel – Miễn phí

Báo cáo kết quả kinh doanh là một báo cáo tài chính quan trọng mà doanh nghiệp cần phải có. Tùy vào mục đích, ta có mẫu theo thông tư 133 hoặc... Read more »

Xóa chữ cái và các ký tự đặc biệt chỉ giữ lại số trong Excel

Nếu bạn muốn hợp lệ dữ liệu bằng cách loại bỏ các ký tự đặc biệt và chữ cái trong một ô (Cell) thì hàm VBA dưới đây có thể giúp bạn:... Read more »

Hướng dẫn kiểm tra dữ liệu – data validation nâng cao trong Excel

Video hướng dẫn bạn sử dụng tính năng kiểm tra hợp lệ dữ liệu (Data Validation) trong excel và kết hợp với hàm indirect để giải quyết bài toán thực tế. Xem... Read more »