Thêm .html vào link sản phẩm trong WooCommerce

Để thêm .html vào link sản phẩm trong WooCommerce, bạn thêm đoạn code dưới đây vào file functions.php rồi vào Cài Đặt -> Đường dẫn tĩnh lưu lại cấu hình

add_filter('post_type_link', 'addproductsuffix', 10, 3);
function addproductsuffix($permalink, $post, $leavename) 
{
		global $wp_post_types;
	    foreach ($wp_post_types as $type=>$custom_post) 
		{
			if ($custom_post->_builtin == false && $type == 'product') {
				$custom_post->rewrite['slug'] = trim($custom_post->rewrite['slug'], '/');
				$permalink = substr($permalink, 0, -1) . ".html";
			}
		}
		return $permalink;
}

 

 

Recommended For You

About the Author: Nguyễn Đức Anh

Muốn giỏi phải học, muốn học thì phải hỏi. Chính vì thế, hãy cùng tham gia thảo luận với nhau để tìm ra câu trả lời nếu có thắc mắc nhé!

6 Comments

  1. bạn ơi mình mình muốn thêm vào danh mục có được không
    Đường dẫn cũ domain : abc.com/danh mục sản phẩm a/ danh mục sản phẩm b.html
    mình chuyển qua wopress abc.com/danh mục sản phẩm a/ danh mục sản phẩm b
    mình muốn giữ .html vì giữ link do từ khóa có trong đường dẫn đó đang vị trí 2 trong top 1 google nên không bỏ được

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *