Thêm .html vào link sản phẩm trong WooCommerce

Để thêm .html vào link sản phẩm trong WooCommerce, bạn thêm đoạn code dưới đây vào file functions.php rồi vào Cài Đặt -> Đường dẫn tĩnh lưu lại cấu hình

add_filter('post_type_link', 'addproductsuffix', 10, 3);
function addproductsuffix($permalink, $post, $leavename) 
{
		global $wp_post_types;
	  foreach ($wp_post_types as $type=>$custom_post) 
		{
			if ($custom_post->_builtin == false && $type == 'product') {
				$custom_post->rewrite['slug'] = trim($custom_post->rewrite['slug'], '/');
				$permalink = substr($permalink, 0, -1) . ".html";
			}
		}
		return $permalink;
}

 

 

6 thoughts on “Thêm .html vào link sản phẩm trong WooCommerce

 1. Trí says:

  bạn ơi mình mình muốn thêm vào danh mục có được không
  Đường dẫn cũ domain : abc.com/danh mục sản phẩm a/ danh mục sản phẩm b.html
  mình chuyển qua wopress abc.com/danh mục sản phẩm a/ danh mục sản phẩm b
  mình muốn giữ .html vì giữ link do từ khóa có trong đường dẫn đó đang vị trí 2 trong top 1 google nên không bỏ được

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *