Hướng dẫn Việt hóa WooCommerce khi Loco Translate bó tay

Thông thường, plugin Loco Translate sẽ giúp bạn giải quyết nhu cầu Việt hóa theme WordPress cũng như plugin WooCommerce. Nhưng một số trường hợp, không hiểu vì sao dịch không được một số từ tiếng Anh trong WooCommerce. ChamNhe.com có tìm hiểu 1 giải pháp để giải quyết vấn đề trên.

Xem thêm: Hướng dẫn Việt hóa theme WordPress bằng plugin Loco Translate

Thêm đoạn code dưới đây vào file functions.php của theme:

function wc_billing_field_strings( $translated_text, $text, $domain ) {
  switch ( $translated_text ) {
    case 'Billing details' :
      $translated_text = __( 'Chi tiết đơn hàng', 'woocommerce' );
      break;
     case 'Additional information' :
      $translated_text = __( 'Thông tin khác', 'woocommerce' ); 
     break;  
     case 'Cart totals' :
      $translated_text = __( 'Tổng đơn hàng', 'woocommerce' ); 
     break;
     case 'Proceed to checkout' :
      $translated_text = __( 'Thanh toán', 'woocommerce' ); 
     break;  
     case 'Update cart' :
      $translated_text = __( 'Lưu thay đổi', 'woocommerce' ); 
     break; 
     case 'Proceed to Ngân Lượng' :
      $translated_text = __( 'Thanh toán qua Ngân Lượng', 'woocommerce' ); 
     break; 
     
  }
  return $translated_text;
}
add_filter( 'gettext', 'wc_billing_field_strings', 20, 3 );

Bạn muốn dịch từ tiếng anh nào thì thêm 1 đoạn code dạng như bên dưới:

case 'Blalalala English!' : 
$translated_text = __( 'Cái LOL gì thế !', 'woocommerce' ); 
break;

Các bạn thử xem có được không nhé. Chúc may mắn!

One thought on “Hướng dẫn Việt hóa WooCommerce khi Loco Translate bó tay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *