Tra cứu bảo hiểm xã hội Bắc Ninh

0

Tra cứu bảo hiểm xã hội Bắc Ninh | Tra cứu BHXH Bắc Ninh | Tra số sổ BHXH Bắc Ninh

Link tra cứu số sổ bảo hiểm xã hội Bắc Ninh:Tra cứu bảo hiểm xã hội Bắc Ninhhttp://bhxhbacninh.gov.vn/Trangchu/TracuuketquaC13.aspx

Hoặc bạn có thể liên hệ với BHXH Bắc Ninh:

  • Địa chỉ: Số 29, đường Nguyễn Đăng Đạo, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
  • Điện thoại : (+84) 0241 3 822924 | Hotline: 0241.3874116
  • Fax: (+84) 0241 3 826651
  • Website: http://bhxhbacninh.gov.vn/Hoidap.aspx
  • Email: duongdaynong.bhxhbacninh@gmail.com

Từ khóa: tra cứu đóng bảo hiểm xã hội bắc ninh, Tra cứu thông tin đóng bảo hiểm xã hội bắc ninh, tra cứu bảo hiểm xã hội bắc ninh, tra cứu thông tin đóng bhxh bắc ninh, bhxh bắc ninh , tra cứu số bhxh bắc ninh, tra cứu sổ bảo hiểm xã hội bắc ninh, tra cứu mã số bảo hiểm xã hội bắc ninh

Tra cứu bảo hiểm xã hội Bắc Ninh
4 (80%) 2 votes

Trả lời

Please enter your comment!
Please enter your name here