Tự động nofollow các external link trong WordPress

Bài viết này sẽ giúp bạn tự động nofollow đối với external link (liên kết ngoài) trong WordPress.

Tự động nofollow các external link trong WordPressCó 2 cách để tự động nofollow các liên kết ngoài trong WordPress:

Tạo link nofollow đối với external link trong WordPress không dùng plugin

Thêm đoạn code này vào file functions.php

// Add Rel Nofollow To External Links
function wp_nofollow($content)
{
return preg_replace_callback('/<a[^>]+/', 'wp_nofollow_callback', $content);
}
function wp_nofollow_callback($matches)
{
$link = $matches[0];
$site_link = get_bloginfo('url');
if (strpos($link, 'rel') === false)
{
$link = preg_replace("%(href=S(?!$site_link))%i", 'rel="nofollow" $1', $link);
}
elseif (preg_match("%href=S(?!$site_link)%i", $link))
{
$link = preg_replace('/rel=S(?!nofollow)S*/i', 'rel="nofollow"', $link);
}
return $link;
}
add_filter('the_content', 'wp_nofollow');

Sử dụng plugin External Links

Trước tiên , cài đặt và kích hoạt plugin External Links.

Tự động nofollow các external link trong WordPress

Sau đó truy cập vào Settings => External links, lựa chọn các thiết lập phù hợp với nhu cầu của bạn.

Tự động nofollow các external link trong WordPressTrong đó:

 • Apply Globally: Áp dụng thiết lập cho tất cả các liên kết bên ngoài trên trang web trừ những liên kết trong script, styles và phần đầu của html.
 • Apply to Text Widgets: Áp dụng thiết lập cho tất cả widget văn bản được thêm vào bài viết, trang và nội dung bình luận.
 • Treat Subdomains as Local: Coi tất cả tên miền phụ của trang web này như là một liên kết nội bộ.
 • Auto Convert Text Urls: Tự động chuyển đổi văn bản dạng URL thành các URL có thể click được.
 • Add No Follow: Thêm thẻ rel = “nofollow” cho các liên kết bên ngoài.
 • Add Icons: Đánh dấu các liên kết ngoài bằng một icon.
 • Open in New Windows: Mở liên kết ngoài trong cửa sổ mới.
 • Domains to Exclude: Tên miền trang web bên ngoài được loại trừ khỏi các thiết lập kể trên.

One thought on “Tự động nofollow các external link trong WordPress

 1. Tùng says:

  cho em hỏi em cài plugin vào xong và chọn nofollow nó external tất cả link, giờ muốn bỏ 1 số link không nofollow thì sao anh nhỉ ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *